This is not a game. Turn your phone vertical!

Máte projekt?
Máte projekt?
Máte projekt?

Konceptuální projekty budov a interiérů.

Identita založena na elementárních prvcích, které reflektují základní barvy, písmo i linie, jenž odráží přístup architekta a jeho práci s hmotou, objemem, prostorem a světlem doplněným neinvazivně organickými tvary.

Dominantním elementem značky Ateliér Adámek jsou znaky „A", které zahajují obě slova a jsou úvodním znakem abecedy. Tato výstřednost při návrhu loga nabídla unikátnost i silný nástroj pro upoutání pozornosti a zapamatovatelnost. Sekundárním elementem je kružnice, která je aktérem geometričnosti a hmoty doplňující prostor organickými tvary.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
předchozí projekt
další projekt