This is not a game. Turn your phone vertical!

Postavíme značku také vám?
Postavíme značku také vám?
Postavíme značku také vám?

Tvoříme stavby.

Cílem práce je vytvořit vizuální identitu definujcíí poslání společnosti - naslouchání aktuálním trendům v oblastech architektury, budování staveb a zejména zaměstnávání mladých uchazečů s ohledem na jejich generační potřeby.

Rebranding cílí na mladé publikum potenciálních uchazečů, které chce v komunikaci zejména bavit, ale především motivovat a vyvolat zájem ucházet se o pracovní pozici ve společnosti 3V&H.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
předchozí projekt
další projekt