This is not a game. Turn your phone vertical!

toužíte zainvestovat?
toužíte zainvestovat?
toužíte zainvestovat?

Ve spojení s budoucností.

Do logotypu značky Algoimperial je nově vnesen futuristický, výrazný, decentní i technologický dojem, který posunuje investiční společnost Algoimperial mezi ty, které staví přístup k porfoliu na inovacích.

Vizuální spojení dvou protichůdných prvků, jímž je dynamický font s patkami a konzervativnější minimální bezpatkový font reflektuje kombinaci vlastností celé společnosti. Jedná se o kombinaci stability, ochrany, důvěry, otevřenosti, zodpovědnosti s inovací, unikátností a novým pohledem na svět investic. Modrá barva vyjadřuje klid, bezpečí a serióznost a je specifická pro oblasti bankovnictví a fintech. Grafické prvky jsou doplněny výrazným harmonickým gradientem, který představuje shluk obrovského množství finančních dat i informací v prostoru, se kterým Algoimperial pracuje.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
předchozí projekt
další projekt